Ernstige verwijtbaar handelen werkgever en de billijke vergoeding

Als een werkgever ernstig verwijtbaar handelt, kan de kantonrechter de werknemer sinds 1 juli 2015 een billijke vergoeding toekennen. Die vergoeding komt bovenop de standaard (karige) transitievergoeding. Hoe hoog de billijke vergoeding is, weten we nog niet zo goed, maar dit is een prachtig voorbeeld.

Disfunctioneren

Werknemer werkt sinds 2005 als projectmanager bij werkgever. Begin van dit jaar heeft werkgever de kantonrechter gevraagd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege disfunctioneren. De kantonrechter wees het verzoek af. Het disfunctioneren stond niet vast en met werknemer was geen verbetertraject aangegaan.

Na de uitspraak van de kantonrechter eist werknemer excuses en wil hij het verbetertraject pas in 2017 starten. Werkgever schrijft aan werknemer dat de reactie van werknemer bizar is, dat het vertrouwen in werknemer minimaal is en dat daarin op korte termijn geen verbetering zal komen. Werkgever stelt een verbetertraject voor, waarin de taken van werknemer worden beperkt: hij mag geen buitenlandreizen meer doen en klantcontact wordt hem verboden. Zijn leidinggevende taken worden hem ontzegd. Als klap op de vuurpijl krijgt werknemer een officiële waarschuwing voor zijn gedrag. Werkgever hakt met de botte bijl. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever ligt op de loer.

Schorsing en ziekmelding

Werknemer is niet bereid aan het verbetertraject mee te werken en wordt geschorst. Zijn loon wordt ingehouden (dat mag niet en levert een “mooie” bijdrage aan ernstig verwijtbaar handelen werkgever). Onder dreiging van een kort geding wordt zijn loon weer betaald. Werknemer meldt zich ziek en de bedrijfsarts stelt vast dat de klachten zijn veroorzaakt door het arbeidsconflict. In een poging de relatie te lijmen vindt mediation plaats, maar die mislukt.

Ontbinding

Werkgever vraagt de kantonrechter opnieuw om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze keer vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Werkgever stelt dat het verbetertraject niet van de grond is gekomen omdat werknemer medewerking weigert.

Werknemer voert aan dat werkgever hardnekkig is blijven volhouden dat werknemer slecht functioneert, terwijl dat volgens de kantonrechter niet zo was. Aan het verbetertraject verbond werkgever onredelijke voorwaarden. Werknemer heeft geen mogelijkheid meer gehad om zijn eigen werk te doen. Hij is zelfs geschorst. Volgens werknemer heeft werkgever opzettelijk een verstoorde arbeidsrelatie gecreëerd. Er is volgens werknemer sprake van ernstig verwijtbaar handelen werkgever en hij eist de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

De kantonrechter ontbindt deze keer wel. De arbeidsrelatie is verstoord. Werknemer krijgt de transitievergoeding van ruim € 18.000 en een billijke vergoeding van € 40.000. De billijke vergoeding moet worden betaald bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever. De kantonrechter vindt dat daarvan sprake is. Werkgever heeft werknemer geen eerlijke kans op verbetering gegeven en de functie van werknemer uitgekleed. Werkgever heeft verder aangegeven dat het vertrouwen weg was, niet snel zou terugkomen en werknemer werd geschorst zonder loondoorbetaling. Werkgever heeft de arbeidsrelatie verstoord en werknemer geen enkele kans gegeven zicht te bewijzen. Dat is ernstig verwijtbaar handelen werkgever!

Billijke vergoeding

In het nieuwe ontslagrecht, dat op 1 juli 2015 is ingegaan, heeft de werknemer na ontslag in beginsel recht op een transitievergoeding. Hij heeft dat recht als hij tenminste twee jaar bij werkgever heeft gewerkt. Ingeval van ernstig verwijtbaar handelen werkgever, heeft werknemer ook recht op een billijke vergoeding. Die billijke vergoeding komt dan bovenop de transitievergoeding.

Hoe hoog de billijke vergoeding is, weten we niet. De vergoeding wordt niet o.b.v. een vaste formule berekend. Het is aan de kantonrechter om die vergoeding vast te stellen. Hij houdt daarbij rekening met de aard en ernst van het handelen van werkgever. Overigens zal van ernstig verwijtbaar handelen werkgever niet snel sprake zijn. Er wordt wel van een “muizengaatje” gesproken: alleen in uitzonderlijke gevallen zal sprake zijn van zodanig ernstige verwijtbaarheid dat werknemer met succes aanspraak kan maken op een billijke vergoeding.

De hele uitspraak lezen?

Zie: de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam van 7 december 2015 via ECLI:NL:RBAMS:2015:8752

Voor meer informatie en vragen over de billijke vergoeding, ontslagrecht of arbeidsrecht in het algemeen, kunt u contact opnemen met gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Author: mr. A. Noest
Published: 2016.01.12

Lisserbroek – Lisse – Nieuw Vennep – Hillegom – Hoofddorp – Sassenheim – Voorhout – Noordwijkerhout – Noordwijk – Aalsmeer – Roelofarendsveen – Leimuiden – Haarlemmermeer – Oegstgeest – Heemstede – arbeidsrecht – advocaat – advocatenkantoor – ontslag – nieuw ontslagrecht – WWZ – Wet Werk en Zekerheid – transitievergoeding – billijke vergoeding – ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.