Ontbinding arbeidsovereenkomst lastig onder nieuwe wet

Sinds juli 2015 worden veel ontbindingsverzoeken afgewezen. Werkgever zit dan aan werknemer vast. Dat is opvallend, want het nieuwe ontslagrecht zou ontslag juist makkelijker moeten maken. Het tegendeel is waar.

Verstoorde arbeidsrelatie

Vooral bij een verstoorde arbeidsrelatie is het lastig om een werknemer te ontslaan. Ontbinding arbeidsovereenkomst lijkt voor de hand te liggen, maar lukt soms – terecht of onterecht – niet. Een voorbeeld van een zaak waarin de arbeidsovereenkomst vóór de nieuwe wet vrijwel zeker zou zijn ontbonden, maar nu niet, speelde eind 2015.

Werknemer is werkzaam als monteur openbare verlichting. Hij is verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van verlichting langs openbare wegen. Werkgever verwijt werknemer dat hij onhandelbaar is. Werkgever schrijft in een brief aan werknemer:

“Uw gedrag en werkhouding leiden tot grote irritaties bij uw collega’s binnen het bedrijf, verziekt het werkplezier en daarmee ook de productiviteit. Er zijn zelfs collega’s die hebben aangegeven zeer grote moeite te hebben om met u samen te werken. (…) Naar uw mening moeten uw collega’s en de organisatie zich maar aanpassen. Dit gaat niet. U geeft alleen de organisatie de schuld aan alles. Dat is niet juist. Beide partijen moeten samen werken en er samen uit komen”.

Werkgever schijft dat zij een laatste poging zal doen “om tot een goede samenwerking te komen. Indien er weer een conflict ontstaat, zullen wij ons genoodzaakt zien om direct over te gaan tot stappen die leiden naar het ontbinden van de arbeidsovereenkomst”.

Werknemer is vaak ziek, gaat te vroeg naar huis, laat vervelende klussen liggen voor collega’s, voert discussie over de functiebenaming, zijn salaris en over zijn recht op een bedrijfsauto. Hij loopt boos weg en meldt zich dan ziek. Volgens werkgever zoekt werknemer bewust de confrontatie op. Als klap op de vuurpijl veroorzaakt hij kortsluiting bij een klus. Gesprekken en mediation helpen niet. Werkgever vraagt om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie.

Ontbinding arbeidsovereenkomst: de kantonrechter

We kennen allemaal zo’n type. Hij haalt het bloed onder je nagels vandaan. Toch vindt de kantonrechter de arbeidsverhouding niet verstoord. De kantonrechter erkent dat “diverse geschilpunten en fricties” tussen partijen bestaan. Dat betekent nog niet dat sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Volgens de kantonrechter heeft werkgever te weinig gedaan om tot een werkbare situatie te komen. Dat mediation en gesprekken niet hebben geholpen, betekent niet dat werkgever geen verdere inspanningen hoeft te verrichten. Als werknemer niet begrijpt wat er mis met hem is, dan is het aan werkgever om naar andere manieren te zoeken om hem dat duidelijk te maken, bijvoorbeeld m.b.v. professionele hulp voor werknemer. De kantonrechter ontbindt niet. Werkgever moet met werknemer door of een beëindigingsovereenkomst sluiten.

Ontbinding arbeidsovereenkomst is een moeizaam proces. Een goed dossier is een absoluut vereiste, maar zelfs dat biedt geen garantie. Heeft u te maken met een arbeidsconflict en wenst u over te gaan tot ontbinding arbeidsovereenkomst, laat u zich daar vooraf goed adviseren over de mogelijkheden.

Zie: de uitspraak van de kantonrechter van 18 november 2015 via ECLI:NL:RBNNE:2015:5485.

Voor meer informatie en vragen over ontslag of ontbinding arbeidsovereenkomst, kunt u contact opnemen met gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Author: mr. A. Noest
Published: 2016.05.11

Lisserbroek – Lisse – Nieuw Vennep – Hillegom – Hoofddorp – Sassenheim – Voorhout – Noordwijkerhout – Noordwijk – Aalsmeer – Roelofarendsveen – Leimuiden – Haarlemmermeer – Oegstgeest – Heemstede – arbeidsrecht – advocaat – advocatenkantoor – ontslag – ontbinding arbeidsovereenkomst – Wet Werk en Zekerheid – goed werknemerschap – goed werkgeverschap

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.