Fixed fee advocaat

Noest Advocatuur hanteert scherpe tarieven en is een ware pionier als fixed fee advocaat. Een advocaat met vaste tarieven en zonder ouderwetse kantoorkosten. Daardoor weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Zo komt u na afloop niet voor verrassingen te staan. Als u er recht op heeft, kan door de overheid gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. Astrid Noest behandelt de zaak dan pro deo.

 • gratis intake (max 30 min.)
 • vaste prijs
 • geen kantoorkosten of kantooropslag
 • scherpe tarieven

Fixed fee advocaat

Noest Advocatuur is als fixed fee advocaat één van de eersten in Nederland die korte metten maakt met het ouderwetse uurtje-factuurtje principe. Op de meeste werkzaamheden van Noest Advocatuur is een vast tarief van toepassing. Hieronder ziet u per werkgebied welk tarief voor welke werkzaamheden gelden. Ook in zaken die niet in de lijst staan zijn prijsafspraken mogelijk (en gebruikelijk). Daarnaast zijn aparte op uw situatie aangepaste prijsafspraken mogelijk.

Vast uurtarief

Voor zaken die zich minder goed voor een vaste prijs lenen en voor wie dat liever heeft, heeft Noest Advocatuur een uurtarief van € 215,– ex BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak en zal vooraf met u worden afgesproken. Bij een vast uurtarief wordt gedeclareerd op basis van het aantal uren dat aan uw zaak is gewerkt maal het uurtarief (uren x tarief).
Let op: gratis intake voor nieuwe cliënten (30 min).

Toevoeging / Pro deo

Als u weinig inkomen ontvangt en niet veel spaargeld (vermogen) heeft, heeft u soms recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U krijgt dan een zogenaamde “toevoeging”. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt in dat geval een groot gedeelte van de kosten. U betaalt dan zelf alleen een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage.
Meer lezen…

Arbeidsrecht*

Overeenkomsten

 • Advies / opstellen / beoordelen arbeidsovereenkomst  € 450,–
 • Advies / opstellen / beoordelen oproepovereenkomst  € 450,–
 • Losse vaststellingsovereenkomst opstellen € 350,–
 • Losse vaststellingsovereenkomst beoordelen (op afstand, beperkt juridisch oordeel) € 400,–*
 • Losse vaststellingsovereenkomst beoordelen (incl. persoonlijke intake, inhoudelijk oordeel, berekening (optimaal haalbare) beëindigingsvergoeding, suggesties en aanpassingen) € 500,–*

Achterstallig salaris

 • Advies € 400,–
 • Advies + contact wederpartij € 650,–
 • Advies + bemiddelen / onderhandelen + evt. vaststellingsovereenkomst € 1.500,–*
 • Procederen: loondoorbetaling € 2.950,–

Schorsing / non-actiefstelling

 • Advies € 400,–
 • Advies + contact wederpartij € 650,–
 • Advies + bemiddelen / onderhandelen + evt. vaststellingsovereenkomst € 1.500,–*
 • Procederen: kort geding wedertewerkstelling € 2.950,–

Ziekte en re-integratie

 • Advies € 400,–
 • Advies + contact wederpartij € 750,–
 • Begeleiding / bemiddeling bij ziekte en/of re-integratie € 1.800,–
 • Procederen € 3.500,–

(Dreigend) ontslag

 • Losse vaststellingsovereenkomst beoordelen (op afstand, juridisch oordeel) € 450,–*
 • Losse vaststellingsovereenkomst beoordelen (incl. persoonlijke intake, inhoudelijk oordeel, berekening (optimaal haalbare) beëindigingsvergoeding, suggesties en aanpassingen) € 600,–*
 • Advies + bemiddelen / onderhandelen + evt. opstellen vaststellingsovereenkomst (traject van intake tot handtekening) € 1.500,–*
 • Procederen: pro forma ontbinding € 1.900,—
 • Procederen: kort geding wedertewerkstelling € 3.700,–
 • Procederen: ontslagprocedure kantonrechter € 3.700,-
 • Ontslagprocedure UWV € 2.000,– (verweer werknemer)
 • Ontslagprocedure UWV € 2.500,– (aanvraag vergunning werkgever)

* In arbeidszaken worden de advocaatkosten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door de werkgever. Dit geldt met name bij het beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en in onderhandelingssituaties. In die gevallen worden kosten vrijwel standaard vergoed.

Noest Advocatuur

Contracten en Algemene Voorwaarden

  • Contract beoordelen € 350 – € 1.000
  • Contract opstellen € 500 – € 1.200
  • Algemene voorwaarden beoordelen € 500 – € 1.000 per set
  • Algemene voorwaarden opstellen ca. € 1.000 voor de eerste set, ca. € 700,– voor iedere extra set

Incasso’s

De tarieven zijn afhankelijk van het uiteindelijk geïncasseerde bedrag volgens onderstaande staffel:

 • 15% over de eerste € 3.000,–, minimaal € 75,–
 • 10% over het meerdere tot 6.000,–
 • 8% over het meerdere tot € 15.000,–
 • 5% 0ver het meerdere tot € 60.000,–
 • 3% over het meerdere

Bij uw debiteur kunnen de volgende incassokosten in rekening worden gebracht (art. 6:96 lid 2 sub c BW):

 • 15% over de eerste € 2.500,–, minimaal € 40,–
 • 10% over het meerdere tot 5.000,–
 • 5% over het meerdere tot € 10.000,–
 • 1% 0ver het meerdere tot € 200.000,–
 • 0,5% over het meerdere

Het grootste deel van de kosten aan Noest Advocatuur kan dus op uw debiteur worden verhaald. Mocht uw vordering onverhoopt niet geïncasseerd kunnen worden, dan betaalt u uitsluitend de administratiekosten van € 75,–.

De door Noest Advocatuur verrichte werkzaamheden worden alleen op basis van het incassotarief afgerekend voor zover de debiteur geen inhoudelijk verweer voert ten aanzien van de ingestelde vordering. Indien inhoudelijk verweer wordt gevoerd, wordt gedeclareerd op basis van een standaard uurtarief van € 215,– ex BTW.

Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW. Kosten die Noest Advocatuur namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan deurwaarderskosten, kosten aan gerechtelijke instanties (griffierechten), kosten van getuigen en deskundigen en kosten van het opvragen van gegevens bij het Kadaster of bij de Kamer de Koophandel.