Toevoeging

Als u niet zo’n hoog inkomen heeft, kan het zijn dat u recht heeft op een toevoeging. Dat betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat vergoedt en u zelf alleen een eigen bijdrage aan uw advocaat hoeft te betalen.

Om voor een toevoeging in aanmerking te kunnen komen, moet u in het peiljaar (voor 2021 is dat 2019) minder hebben verdiend dat de inkomensnormen die u onderstaand aantreft. Dit zijn de inkomensnormen die gelden bij een toevoeging die in 2021 wordt aangevraagd.

Als u alleenstaand bent (u woont zonder partner, helemaal alleen of bijv. bij uw ouders in huis), zijn de inkomensnormen in de linker kolom op u van toepassing. Als wel een partner heeft waarmee u samenwoont, getrouwd bent of als u een alleenstaande met kinderen bent (de kinderen moeten bij de gemeente op uw adres zijn ingeschreven of u moet aantoonbaar de meeste tijd voor de kinderen zorgen), zijn de normen in de rechter kolom op u van toepassing.

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen 2021 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 20.300 € 208 t/m € 28.200
€ 20.301 – € 21.000 € 383 € 28.201 – € 29.200
€ 21.001 – € 22.200 € 547 € 29.201 – € 30.600
€ 22.201 – € 24.100 € 712 € 30.601 – € 34.200
€ 24.101 – € 28.600 € 875 € 34.201 – € 40.400
Boven de € 28.600 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 40.400

Aanvraag en eigen bijdrage

De toevoeging wordt door uw advocaat  aangevraagd. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Nadat de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing over het al dan niet verlenen van de toevoeging heeft genomen, krijgt u daarvan post op uw huisadres. De eigen bijdrage die u bij toewijzing van de toevoeging moet betalen, wordt o.b.v. bovenstaand schema vastgesteld.

Korting

U kunt een korting van € 56,- op de eigen bijdrage krijgen, als u voorafgaand aan de werkzaamheden van uw advocaat telefonisch contact opneemt met het Juridisch Loket en het Loket u naar die advocaat doorverwijst. Als het Juridisch Loket u doorverwijst, zal zij een doorverwijzing aan uw advocaat mailen. De doorverwijzing heet ‘diagnosedocument’.

Afwijzing toevoeging

Het kan zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging afwijst. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat zij vindt dat de zaak qua inhoud niet voor een toevoeging geschikt is. Ook kan het zijn dat het inkomen toch te hoog bleek te zijn of dat bij de Belastingdienst is gebleken dat u misschien nog ander vermogen hebt, bijvoorbeeld spaargeld. In zo’n geval is het altijd mogelijk om binnen 6 weken bezwaar te maken tegen de afwijzing. Blijft de Raad bij haar beslissing, dan kunt u bij de rechter in beroep. Mocht de toevoeging er niet komen, dan zal uw advocaat de werkzaamheden tegen het standaard uurtarief in rekening brengen. Overigens zal de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging achteraf intrekken als de zaak meer heeft opgebracht dan 50% van het heffingvrij vermogen (het heffingvrij vermogen is in het peiljaar 2019: € 30.360,– als u geen fiscaal partner heeft en € 60.720,– als u wel een fiscaal partner heeft). Ook in dat geval zal uw advocaat de werkzaamheden tegen het standaard uurtarief in rekening brengen.

Proceskosten(vergoeding)

Houd er bij een toevoeging wel rekening mee dat de kosten niet altijd beperkt zullen zijn tot de eigen bijdrage. Als uw advocaat kosten moet maken aan derden (bijv. de rechtbank), dan komen die kosten voor uw eigen rekening. De kosten zijn in uw geval vaak wel lager dan voor een rechtszoekende die geen toevoeging heeft. Zo is het griffiegeld dat aan de rechtbank moet worden betaald bij een procedure ‘slechts’ € 85,– (tarief 2021, bij de kantonrechter) i.p.v. een paar honderd euro. In de regel blijven bijkomende kosten beperkt. Als u naar de rechter moet, dan zal de rechter in zijn vonnis bepalen wie de kosten van de procedure moet betalen. Als u de procedure verliest, moet u in de regel de proceskosten van de wederpartij betalen. Dat zijn gelukkig niet alle kosten van de wederpartij, maar een vastgesteld bedrag Meestal gaat het om een bedrag tussen de 300 en 1.500 euro. Als u de zaak wint, wordt de wederpartij waarschijnlijk in de proceskosten veroordeeld. De wederpartij moet dan uw kosten betalen volgens vooraf vastgestelde bedragen (het liquidatietarief). Omdat u met een toevoeging zult procederen, komt de proceskostenvergoeding in dat geval toe aan uw advocaat (zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Wie is Noest Advocatuur?

Noest Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidsrecht en (letsel)schade en snapt dat klanten iets anders willen dan de traditionele advocatuur. U heeft behoefte aan duidelijkheid, openheid en flexibiliteit. Noest Advocatuur kan dat bieden. Met een persoonlijke aanpak helpt zij u met uw juridische vragen en problemen.

  • gratis intake (30 min)
  • heldere communicatie
  • 7 dagen bereikbaar
  • avond/weekend intake
  • geen uurtje-factuurtje
  • geen kantoorkosten
  • één vaste advocaat
  • deskundig en betrouwbaar
  • online dossier
  • online advies

Noest Advocatuur adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht en (letsel)schade.

Tags: toevoeging, arbeidsrecht, ontslagadvocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheimadvocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergoeding, transitievergoeding, letselschade, concurrentiebeding, werkgeversaansprakelijkheid, schade, bedrijfsongeval.