Wijziging arbeidsrecht sinds 1 januari 2015, opgelet!

De kranten stonden er vorig jaar vol van. Politiek Den Haag had iets nieuws verzonnen. Een wet die het ontslagrecht wijzigt: de Wet Werk en Zekerheid. Het ontslagrecht gaat ermee op de schop en ook regels over o.a. de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Een deel van de nieuwe regels is op 1 januari 2015 ingegaan! Weet u waar u aan toe bent?

1e Wijziging arbeidsrecht: Tijdelijk contract op tijd opzeggen

Vóór 1 januari eindigde een tijdelijk arbeidscontract vanzelf. Spraken werkgever en werknemer bijvoorbeeld af dat werknemer voor 1 jaar werd aangenomen, dan eindigde het arbeidscontract na afloop van dat jaar. Daar hoefde niemand iets voor te doen.

Vanaf 1 januari is dit anders: een arbeidscontract voor langer dan 6 maanden moet nu worden opgezegd, dit heet de aanzegplicht. Uiterlijk 1 maand vóór het einde van het contract moet de werkgever schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet voortzet. Doet de werkgever dat niet, dan eindigt het contract wel, maar moet hij 1 maandsalaris vergoeding betalen. Doet de werkgever dit te laat, bijv. 1 week te laat, dan moet hij 1 week maandsalaris betalen. Een goede administratie is vanaf deze wijziging arbeidsrecht een grotere must dan al het geval was!

2e Wijziging arbeidsrecht: Proeftijd

Een andere belangrijke wijziging arbeidsrecht is de mogelijkheid om een proeftijd af te spreken. Die mogelijkheid wordt fors ingeperkt.

Een proeftijd afspreken kon vóór 1 januari altijd, bij lange en bij korte arbeidscontracten. Mits schriftelijk overeengekomen en de maximale duur niet werd overschreden. Werkgever en werknemer konden in die proeftijd van de ene op de andere dag van elkaar af. Nu is dat anders. In contracten van 6 maanden of korter, kan geen proeftijd meer worden afgesproken! Als dat toch wordt gedaan, heeft dat geen effect. Het proeftijdbeding is dan niet geldig. In de afgesproken “proeftijd” kan dan niet zomaar worden opgezegd en ontslag kan alleen plaatsvinden met toestemming van het UWV of via de kantonrechter.

3e Wijziging arbeidsrecht: Concurrentiebeding

Heeft u een tijdelijk arbeidscontract? Dan kan het zijn dat in uw contract een concurrentiebeding staat. Als dat zo is, weet u niet zeker of u na dit contract kunt blijven werken bij uw werkgever. En als u weg moet, mag u niet zomaar iedere nieuwe baan aannemen. Het concurrentiebeding verbiedt u bij de concurrent te gaan werken. Dat is nogal een beperking!

In tijdelijke arbeidscontracten die dit jaar worden gesloten, mag daarom vanaf de wijziging arbeidsrecht op 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Dat mag alleen nog als de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. De werkgever moet dat dan in het concurrentiebeding zelf vastleggen. Hij moet schriftelijk uitleggen waarom een concurrentiebeding toch noodzakelijk is. Zo niet, dan is het concurrentiebeding niet geldig!

Meer wijzigingen

Er zullen meer wijzigingen volgen. Per 1 juli 2015 wijzigt ook het ontslagrecht ingrijpend. Daarnaast zal de ketenregeling worden aangepast (zie voor meer info de website van de overheid).

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Raadpleeg dan eens de site van de overheid.

Author: mr. A. Noest
Published: 2015.01.29

Heeft u vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.