Ernstig verwijtbaar handelen werkgever kost € 115.000

Dat adviezen van de bedrijfsarts niet lichtzinnig moeten worden genomen, is niets nieuws. Toch zijn er nog altijd werkgevers die alle adviezen in de wind slaan. Soms levert ernstig verwijtbaar handelen werkgever een hoge prijs op. In een uitspraak van de kantonrechter van 9 september 2015 kostte het de werkgever 115.000 euro.

Ziekmelding en re-integratie

Werknemer meldt zich in april 2014 ziek wegens een hoge werkdruk. De bedrijfsarts adviseert werkgever en werknemer om een het takenpakket tijdelijk te wijzigen. Werknemer kan dan wat tot rust komen en herstellen. De bedrijfsarts adviseert bovendien om een externe coach in te zetten. Hij verwacht dat werknemer 2 maanden later volledig hersteld zal zijn.

In de periode april 2014 t/m maart 2015 lukt het werknemer niet om te herstellen. De bedrijfsarts adviseert een jaar lang tot 10(!) keer toe om een externe coach in te schakelen. Hij schrijft in één van zijn laatste adviezen aan werkgever: “Ik adviseer u nogmaals die hulp te bieden, want zo lukt het hem niet zijn werk te hervatten. Indien hulp uitblijft, dan vrees ik nog een lange duur van arbeidsongeschiktheid”. Werkgever doet niets.

Ontslag

Werkgever verricht geen enkele re-integratie inspanning. Desondanks is zij het hele “gedoe” met werknemer zat. Werkgever vraagt in juni 2015 een ontslagvergunning aan bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Hoewel iedereen begrijpt dat er een heel andere reden aan dit ontslag ten grondslag ligt, geeft het UWV toestemming. Werkgever zegt de arbeidsovereenkomst vervolgens per 31 december 2015 op.

Werknemer legt zich daarbij niet zomaar neer. Hij houdt het niet nog een half jaar vol bij werkgever en vraagt de kantonrechter zijn arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Een moedige zet, want werknemer neemt dan het initiatief tot beëindiging en dat kan hem zijn WW-uitkering kosten. Bovendien zal de kantonrechter alleen ontbinden als de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs nóg eerder moet eindigen. Ook bij het toekennen van een ontslagvergoeding wordt rekening gehouden met het feit dat de arbeidsovereenkomst toch al spoedig zou eindigen.

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever

De kantonrechter is echter onverbiddelijk. De arbeidsovereenkomst wordt (terecht!) ontbonden. Werkgever heeft in strijd met goed werkgeverschap gehandeld door telkenmale het advies van de bedrijfsarts te negeren. Hier is sprake van ernstig verwijtbaar handelen werkgever. Dat werkgever bij de beslissing tot het niet aangaan van een coachingstraject is afgegaan op een soort “zesde zintuig”, vindt de kantonrechter volstrekt onacceptabel. Ook het argument dat coaching werkgever geld zou kosten, vindt de kantonrechter waardeloos. De kantonrechter stelt vast dat werkgever haar re-integratieverplichtingen in ernstige mate heeft geschonden. Werkgever wordt een ernstig verwijt gemaakt van de verstoorde arbeidsrelatie en moet werknemer een ontslagvergoeding betalen van € 115.000 bruto (oude kantonrechtersformule C=1,5).

Het ernstig verwijtbaar handelen werkgever zoals hier aan de orde leidt in het nieuwe ontslagrecht vrijwel zeker tot betaling van een billijke vergoeding bovenop de wettelijke transitievergoeding.

De hele uitspraak lezen? Kantonrechter Leeuwarden 9 september 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4762.

Voor meer informatie en vragen over ontslagrecht of arbeidsrecht in het algemeen, kunt u contact opnemen met gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Author: mr. A. Noest
Published: 2015.11.06

Lisserbroek – Lisse – Nieuw Vennep – Hillegom – Hoofddorp – Sassenheim – Voorhout – Noordwijkerhout – Noordwijk – Aalsmeer – Roelofarendsveen – Leimuiden – Haarlemmermeer – Oegstgeest – Heemstede – arbeidsrecht – advocaat – advocatenkantoor – zorgplicht werkgever – werkgeversaansprakelijkheid – WWZ – Wet Werk en Zekerheid

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.