Transitievergoeding, een magere ontslagvergoeding

Op 1 juli 2015 is het zover. Het ontslagrecht wijzigt en de vertrouwde ontslagvergoeding en kantonrechtersformule verdwijnen. De transitievergoeding komt ervoor in de plaats. Wat betekent dat voor u? Een lagere vergoeding. Maar u krijgt hem wel bijna altijd.

Recht op transitievergoeding

U heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief van uw ontslag bij uw werkgever ligt. Als uw arbeidsovereenkomst: (1) tenminste 24 maanden heeft geduurd en (2):

  • door uw werkgever is opgezegd; of
  • op verzoek van uw werkgever is ontbonden door de kantonrechter; of
  • na afloop van de duur waarvoor uw arbeidsovereenkomst werd aangegaan, niet wordt verlengd.

Hoogte transitievergoeding

Over de hoogte van de transitievergoeding is al veel geschreven. Juist omdat hij zoveel lager is dan de huidige vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De transitievergoeding is ongeveer een derde van de huidige ontslagvergoeding! U kunt uw vergoeding als volgt berekenen:

  • de eerste 120 maanden van uw dienstverband ontvangt u een zesde maandloon per 6 gewerkte maanden;
  • na 120 maanden dienstverband ontvangt u een vierde maandloon per 6 gewerkte maanden.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Als u in een jaar meer dan € 75.000 bruto verdient, is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris.

Oudere werknemers

Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020. Bent u 50 jaar of ouder en heeft uw dienstverband tenminste 120 maanden geduurd? Dan kunt u uw vergoeding als volgt berekenen:

  •  tot uw 50e verjaardag ontvangt u een zesde maandloon per 6 gewerkte maanden;
  • na uw 50e verjaardag ontvangt u een half maandloon per 6 gewerkte maanden.

De overgangsregeling voor oudere werknemers geldt niet voor kleine werkgevers: werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden.

Verrekening kosten

Opvallend is dat uw werkgever door hem gemaakte kosten van de transitievergoeding mag aftrekken. Als uw werkgever aantoonbaar kosten heeft gemaakt bij het begeleiden naar een andere baan (bijv. met een outplacementtraject), dan mag uw werkgever die kosten verrekenen. Ook mag uw werkgever kosten aftrekken die tijdens het eindigen van het dienstverband zijn gemaakt om u breder inzetbaar te maken. Te denken valt aan bepaalde (om)scholingskosten.

Geen transitievergoeding

U heeft soms geen recht op een transitievergoeding. Bijvoorbeeld bij een faillissement. Ook jongeren onder de 18 jaar die niet meer dan 12 uur gemiddeld per week werken, hebben geen recht op een transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor werknemers die vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen worden.

Voor meer informatie en vragen over de transitievergoeding, kunt u contact opnemen met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Author: mr. A. Noest
Published: 2015.03.17

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.