Oproepkracht en ziekte

De oproepkracht en ziekte is een lastig onderwerp met veel vragen. Hij heeft soms recht op doorbetaling van het loon en soms op een Ziektewetuitkering.

Nul-urencontract

U heeft een 0 uren contract. Hier heeft u recht op.

  • Oproepkracht en ziekte: tijdens de oproepperiode

De werkgever moet minstens 70% van het loon betalen over de periode die gewerkt zou worden. De oproepkracht heeft recht op tenminste het minimumloon.

  • Oproepkracht en ziekte: na afloop van een oproepperiode

U krijgt in beginsel geen loon. Pas als uw arbeidsovereenkomst (het oproepcontract zelf) is afgelopen, krijgt u een Ziektewet uitkering.

Let op: als u regelmatig werkt, kunt u mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW. U heeft dan mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat u gewoonlijk werkt!

  • Oproepkracht en ziekte: buiten de oproepperiode

In de periode waarin de oproepkracht niet wordt opgeroepen, heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang het arbeidscontract nog duurt, heeft hij ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als uw arbeidscontract eindigt, kan de oproepkracht een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Let op: als u regelmatig werkt, kunt u mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW. U heeft dan mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddelde aantal uren dat u gewoonlijk werkt!

Min max contract

U heeft een min max contract? Hier heeft u recht op.

De oproepkracht krijgt over zijn garantie uren (het minimale aantal uren in het oproepcontract) tenminste 70% van het loon doorbetaald. De oproepkracht heeft altijd recht op tenminste het minimumloon. Nadat de arbeidsovereenkomst (het oproepcontract zelf) is afgelopen, kan hij een Ziektewet uitkering aanvragen bij UWV.

Let op: als u regelmatig werkt, kunt u mogelijk een beroep doen op het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW. U heeft dan mogelijk recht op doorbetaling van meer uren, namelijk het gemiddelde aantal uren dat u gewoonlijk werkt!

Voorovereenkomst

U werkt met een voorovereenkomst? Hier heeft u recht op.

  • Oproepkracht en ziekte: tijdens de oproepperiode

De werkgever moet minstens 70% van het loon betalen over de periode die gewerkt zou worden. De oproepkracht heeft recht op tenminste het minimumloon.

  • Oproepkracht en ziekte: na afloop van een oproepperiode

Na afloop van de oproepperiode is ook de tijdelijke ontstane arbeidsovereenkomst geëindigd. De werkgever hoeft geen loon meer te betalen. Het is in sommige gevallen mogelijk een Ziektewet uitkering te krijgen. U kunt die aanvragen bij UWV.

  • Oproepkracht en ziekte: buiten de oproepperiode

U krijgt dus geen loon, want er is geen arbeidsovereenkomst. Let echter op als u ziek wordt binnen 4 weken na de laatste oproepperiode. Mogelijk heeft u dan recht op een Ziektewet uitkering.

  • Uitzondering

Let op als u regelmatig wordt opgeroepen en gaat werken. Mogelijk is een vaste arbeidsovereenkomst ontstaan en heeft u net als de “gewone werknemer” recht op loondoorbetaling tijdens ziekte!

Ziektewetuitkering

Klik hier voor meer informatie over het recht op een ziektewetuitkering.

Verwante artikelen

Nog geen reacties.

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.