Loon oproepkracht, waar heeft u recht op?

De oproepkracht heeft net als andere werknemers recht op loon, maar hoeveel? Hoeveel uren krijgt hij betaald. En wat als er geen werk is? En op welk uurloon heeft hij eigenlijk recht?

Loon oproepkracht: minimumaanspraak 3 uur per keer

Een belangrijke bepaling is die van art. 7:628a BW. De oproepkracht heeft recht op minimaal 3 uren per oproep. Het maakt daarbij niet uit op de oproepkracht daadwerkelijk 3 uren heeft gewerkt. Ook als de oproepkracht maar 2 uur heeft gewerkt, zal de werkgever 3 uren moeten uitbetalen.

In mei 2013 heeft de Hoge Raad bovendien bevestigd dat de oproepkracht ook recht heeft op minimaal 3 uren per oproep als hij meerdere keren per dag wordt opgeroepen. Ook als hij daardoor soms dubbel wordt betaald. In het arrest ging het om een taxi-chauffeuse die meerdere korte ritten per dag maakte en daarvoor meerdere keren werd opgeroepen. Zij had voor iedere rit recht op 3 uur loon.

Zie: Hoge Raad 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2907

Loon oproepkracht: de hoogte van het loon

Soms krijgt de oproepkracht minder loon dan een vaste kracht die hetzelfde werk verricht. Dat kan, maar de oproepkracht heeft tenminste recht op het minimumloon.

Als de oproepkracht wat langer voor de werkgever werkt, mag de werkgever dit onderscheid niet meer maken. Hij moet de oproepkracht dan hetzelfde loon betalen als dat van een vaste kracht die hetzelfde werk doet. Immers, de werkgever moet in gelijke gevallen gelijke arbeidsvoorwaarden hanteren. Hij kan daarop een uitzondering maken, maar daar moet hij dan wel een hele goede reden hebben (een objectieve rechtvaardigingsgrond).

Loon oproepkracht: hoeveel loon eigenlijk? Het rechtsvermoeden van 7:610b

Hoeveel uren en dus loon de werkgever moet uitbetalen is afhankelijk van het soort oproepcontract en hoe vaak wordt opgeroepen en gewerkt.

In principe hoeft geen loon te worden betaald als niet wordt gewerkt. Echter, als de werkzaamheden structureler worden, kan het toch zijn dat het loon van de oproepkracht doorbetaald moet worden. Er is dan een oproepverplichting ontstaan.

Zodra de arbeidsovereenkomst 3 maanden heeft geduurd, regelt de wet dat de arbeid een omvang heeft van het gemiddelde aantal uren dat in de voorafgaande 3 maanden (7:610b BW). Als bijvoorbeeld enkele maanden na elkaar gemiddeld 20 uur is gewerkt, moet de werkgever in de volgende maanden 20 uur uitbetalen. De werknemer is in zekere mate vrij om te bepalen over welke periode hij het gemiddelde berekent.

Let op: dit is slechts een rechtsvermoeden en geeft de oproepkracht een processueel voordeel. De werkgever mag met tegenbewijs komen. De werkgever kan bijvoorbeeld het gemiddelde over een heel jaar nemen. Soms is dat gemiddelde veel lager. Bijvoorbeeld als de oproepkracht bij zijn berekening alleen uitgaat van de afgelopen 3 maanden en sprake is van seizoensarbeid. Als de werkgever in het tegenbewijs slaagt, moet de oproepkracht het volle bewijs van de omvang leveren. U begrijpt, dat is vaak uiterst moeilijk.

Bij een min max contract geldt hetzelfde als hierboven is aangegeven voor het 0 uren contract. Het enige verschil is dat bij een min max contract in het algemeen een minimum aantal uren is afgesproken. Als regelmatig meer uren dan het minimum worden gewerkt, kan de oproepkracht het rechtsvermoeden gebruiken om, bijv. bij ziekte loondoorbetaling van méér uren te claimen.

Bij de voorovereenkomst bestaat in beginsel geen recht op loondoorbetaling. Slechts in uitzonderlijke gevallen ontstaat een oproepverplichting. In dat geval geldt hetzelfde als voor 0 uren contracten en min max contracten.

Wat veel vaker voorkomt is dat een vaste arbeidsovereenkomst is ontstaan na de 4e oproep. In dat geval kan het rechtsvermoeden zoals hierboven omschreven worden gebruikt om te bepalen “hoe groot” de arbeidsovereenkomst is.

Loon oproepkracht: bij ziekte

De oproepkracht heeft soms recht op doorbetaling van het loon, soms heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Meer over loondoorbetaling bij ziekte leest u hier.

 

Wilt u meer informatie over het onderwerp “loon oproepkracht” of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of 0252-864 956.

 

Verwante artikelen

0 Reacties

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.