0 uren contract, oproepcontract en min max contract

Voor oproepcontracten worden verschillende termen gebruikt, o.a. min max contract en 0 uren contract. Ze komen en gaan dan ook in verschillende vormen. Kenmerkend is steeds dat partijen afspreken dat de werkgever de oproepkracht kan of moet oproepen. De oproepkracht komt daarna pas werken. Soms is hij daartoe verplicht, soms kan hij weigeren.

Twee soorten oproepcontracten

Er zijn twee soorten oproepcontracten: de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (o.a. het 0 uren contract) en de voorovereenkomst. Bij de eerste variant is de oproepkracht verplicht te komen werken als de werkgever hem oproept, bij de voorovereenkomst heeft de werknemer meer vrijheid en is hij niet verplicht aan de oproep gehoor te geven.

Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup)

In dit geval bestaat vanaf de eerste dag dat partijen afspreken dat op oproepbasis gewerkt zal worden een arbeidsovereenkomst. De oproepkracht moet aan alle oproepen gehoor geven. Binnen redelijke grenzen is hij verplicht om te komen werken zodra de werkgever dat van hem vraagt.

De werkgever mag de oproepkracht niet overvallen. Hij moet de werknemer 4 dagen van tevoren aangeven wanneer hij moet komen werken (art. 4:2 Atw). Als de werkgever de werknemer later oproept, kan het redelijk zijn om het werk te weigeren.

0 uren contract en min max contract (mup)

Als bij de arbeidsovereenkomst mup vooraf geen (minimum) aantal uren wordt afgesproken, is sprake van een 0 uren contract. Er is dan geen “werkgarantie”. Het 0 uren contract is de meest vrijblijvende vorm van de arbeidsovereenkomst mup. Soms wordt vooraf meer duidelijkheid gegeven. Als een aantal uren wordt afgesproken, is sprake van een min max contract. Naast het afgesproken aantal uren kan dan nog flexibel worden opgeroepen.

Dit type oproepcontracten kan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd worden aangegaan, bijvoorbeeld voor een jaar. In het laatste geval loopt het contract na verloop van een jaar automatisch af.

Oproepverplichting en loondoorbetaling

Lees hier in hoeverre het salaris bij een 0 uren contract of ander oproepcontract moet worden doorbetaald als de werkgever geen werk heeft en wanneer de werkgever (toch) verplicht is de oproepkracht op te roepen.

Voorovereenkomst

De tweede variant oproepkracht is de voorovereenkomst. De voorovereenkomst zelf is geen arbeidsovereenkomst. Er wordt alleen afgesproken onder welke voorwaarden wordt gewerkt als de oproepkracht wordt opgeroepen. Pas als de oproepkracht wordt opgeroepen en hij komt werken, ontstaat een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst duurt net zo lang als de oproep duurt. Zodra het werk klaar is, loopt de arbeidsovereenkomst weer af.

De voorovereenkomst is een overeenkomst van vrijheid blijheid. De werkgever is in beginsel niet verplicht de oproepkracht op te roepen en de oproepkracht is niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. Maar let op: naarmate vaker wordt gewerkt neemt de vrijheid af. De redelijkheid en billijkheid kunnen maken dat een werkgever toch verplicht is de oproepkracht op te roepen, bijvoorbeeld als de oproepkracht erop mocht vertrouwen dat hij gedurende een bepaalde periode zou kunnen werken. Ook ontstaat in sommige gevallen een gewone arbeidsovereenkomst.

Oproepcontract wordt arbeidsovereenkomst: ketenregeling

Als de oproepkracht vier keer achter elkaar komt werken na daartoe te zijn opgeroepen, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7:668a BW). Voorwaarde is wel dat tussen de oproepen geen langere periode zit dan 6 maanden. De vierde oproep is dan dus niet meer zo vrijblijvend als aanvankelijk de bedoeling was! Deze arbeidsovereenkomst kan niet zomaar worden beëindigd.

Hoe “groot” de arbeidsovereenkomst en loondoorbetalingsverplichting is, kan worden beantwoord aan de hand van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW. Met behulp van dat rechtsvermoeden kan worden vastgesteld op hoeveel uren werk (lees: loon) de werknemer recht heeft. Lees hier meer over het aantal uren (loon) waarop de oproepkracht/werknemer recht heeft.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of 0252-864 956

Verwante artikelen

0 Reacties

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.