Oproepkracht niet meer oproepen, kan dat zomaar?

Oproepkrachten zijn flexibel, maar dat wil niet zeggen dat het altijd vrijheid blijheid blijft. Soms is de werkgever verplicht de oproepkracht op te roepen. De oproepkracht niet meer oproepen is dan niet altijd zomaar mogelijk. De verplichting een oproepkracht op te roepen kan vooral ontstaan naarmate de oproepkracht vaker wordt opgeroepen en aan de oproep gehoor geeft.

Oproepkracht niet meer oproepen: o uren contract of min max contract

Bij een 0 uren contract en een min max contract is de werkgever niet verplicht de oproepkracht op te roepen. De oproepkracht is daarentegen wel verplicht om te komen werken als hij wordt opgeroepen door zijn werkgever. Uiteraard alleen binnen redelijke grenzen. Het voordeel van dit soort oproepovereenkomsten is dat de werkgever precies op maat arbeidskrachten kan inhuren. Als er geen werk is hoeft hij de oproepkracht de eerste 6 maanden niet door te betalen. Tenminste, als de werkgever dat in de arbeidsovereenkomst heeft vastgelegd.

De werkgever kan bij een 0 uren contract eenvoudig de oproepkracht niet meer oproepen. De oproepkracht niet meer oproepen heeft dan geen gevolgen. Behalve dat de oproepkracht geen werk en geen inkomsten meer heeft. Bij een min max contract is een minimaal aantal uren afgesproken. De oproepkracht niet meer oproepen heeft dan tot gevolg dat in elk geval het minimum aantal uren moet worden uitbetaald. Dat is dus niet handig.

Let wel op, want bij beide soorten contracten kan na verloop van tijd een (verdergaande) verplichting ontstaan om de oproepkracht wel op te roepen/te betalen. Het 0 uren contract en het min max contract zijn dan ineens veel minder flexibel dan zij aanvankelijk het geval waren.

Oproepkracht niet meer oproepen: goed werkgeverschap

Bij een 0 uren contract en een min max contract kan uit goed werkgeverschap een oproepverplichting voortvloeien. De oproepkracht niet meer oproepen is dan niet meer mogelijk. Althans, niet zonder gevolgen. Voor de duidelijkheid: bij een 0 uren contract bestaat vanuit het niets een oproepverplichting; bij een min max contract zal het er vooral om gaan dat de oproepkracht moet worden opgeroepen voor méér uren dan aanvankelijk werd afgesproken.

Als de werkgever met een vaste groep oproepkrachten werkt, zal hij bijvoorbeeld verplicht zijn om het werk eerlijk over deze groep te verdelen. Eén specifieke oproepkracht niet meer oproepen kan dan niet zomaar. Ook kan een oproepverplichting ontstaan als de oproepkracht erop mocht vertrouwen dat in een bepaalde periode (meer) werk voor hem beschikbaar zou zijn. Denk aan een gids die toeristen rondleidt en die ieder jaar gedurende de zomermaanden werkt (seizoensarbeid). De oproepkracht niet meer oproepen is ook in dat geval niet zonder risico.

Gevolgen oproepkracht niet meer oproepen

Als een oproepverplichting bestaat (of is ontstaan) en de werkgever wil de oproepkracht niet meer oproepen, is het gevolg dat het loon toch moet worden doorbetaald. Ook als niet wordt gewerkt. Het niet werken komt dan voor rekening en risico van de werkgever.

Hoeveel loon de werkgever moet doorbetalen kan relatief eenvoudig worden berekend. Zodra de arbeidsovereenkomst 3 maanden heeft geduurd, regelt de wet dat de arbeid een omvang heeft van het gemiddelde aantal uren dat in de voorafgaande 3 maanden (7:610b BW). Let op artikel 610b geeft slechts een rechtsvermoeden. De werkgever kan met tegenbewijs komen.

Oproepkracht niet meer oproepen: voorovereenkomst

De voorovereenkomst is het meest flexibele oproepcontract. Het is nog geen arbeidsovereenkomst en er bestaat geen verplichting om de oproepkracht op te roepen. Ook is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken als hij wordt opgeroepen. Althans, op het eerste gezicht.

Naarmate de oproepkracht vaker wordt opgeroepen en hij ook komt werken, neemt de vrijheid van de werkgever af. Hij kan dan minder gemakkelijk een andere oproepkracht inzetten (zie over goed werkgeverschap hierboven). De oproepkracht niet meer oproepen kan dan problemen geven. Het risico bestaat dat het loon doorbetaald moet worden, terwijl niet werd opgeroepen en gewerkt.

Vierde oproep van de oproepkracht -> arbeidsovereenkomst!

Als de oproepen bij een voorovereenkomst structureler zijn en dus regelmatig wordt gewerkt, is al snel sprake van een arbeidsovereenkomst. Als de oproepkracht drie keer is opgeroepen moet worden opgepast met de 4e oproep. De 4e oproep kan namelijk van rechtswege (automatisch) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden. Dat gebeurt als tussen alle oproepen een periode van niet langer dan 6 maanden zit. We noemen dit de ketenregeling.

Dus: oproep 1 –> max. 6 maanden geen werk –> oproep 2 –> max. 6 maanden geen werk -> oproep 3 –> max. 6 maanden geen werk ->  oproep 4 = arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.         

Gevolg is dat het loon moet worden doorbetaald als er geen werk is (en ook tijdens ziekte, vakantei etc.). Zodra een arbeidsovereenkomst is ontstaan, kan bovendien niet eenvoudig meer worden opgezegd. Het normale ontslagrecht is van toepassing. De oproepkracht niet meer oproepen heeft geen enkel effect: het loon moet hoe dan ook worden betaald.

Hoeveel loon moet worden betaald?

Hoeveel loon moet worden doorbetaald lees je hier.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of 0252-864 956.

Verwante artikelen

Nog geen reacties.

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.