Concurrentiebeding sinds 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor het aangaan van een concurrentiebeding. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Er is één uitzondering. Als schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, kan het concurrentiebeding wel geldig overeengekomen worden. Ik heb al vele creaties voorbij zien komen, maar wanneer is het beding nu echt geldig?

Strenge toets

Advocaten vragen zich al maanden af wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Wat moeten we in de tijdelijke arbeidsovereenkomst opschrijven, wil het concurrentiebeding geldig zijn? We weten het niet. Op 23 juli 2015 heeft de kantonrechter te Amsterdam dat gelukkig wat verduidelijkt: het gaat om een strenge toets. De meeste bedingen die ik tot nu toe heb gezien, zullen die toets niet doorstaan!

Specifieke kennis en kunde niet genoeg

In veel concurrentiebedingen lees ik dat de werknemer in contact komt met klanten, relaties en bedrijfsgevoelige informatie. Dat alles zou het concurrentiebeding moeten rechtvaardigen. Vooral werknemers in de sales wereld worden hiermee vaak geconfronteerd. In de uitspraak van 23 juli dacht de werkgever kennelijk ook dat dat genoeg was. In een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar stond dat het concurrentiebeding noodzakelijk was omdat:

  • werkgever veel tijd en geld besteedde aan opleiding van werknemers;
  • werknemer vanaf het begin af aan kennis opdeed van het opgebouwde netwerk, het marktgebied en de behoeften en werkwijze van werkgever;
  • de door werknemer ‘specifiek verworven kennis en kunde’ schadelijk zou kunnen zijn in de concurrentiegevoelige branche van werkgever.

Als deze werknemer opzegt om bij een andere werkgever (concurrent) te gaan werken, wordt hij aan het concurrentiebeding gehouden. Werknemer spant een kort geding aan en eist – kortweg – schorsing van het concurrentiebeding. De werknemer meent dat een concurrentiebeding sinds 1 januari 2015 een motivering moet bevatten die veel verder gaat dan hier het geval is (veel specifieker en concreter). Daarnaast zouden de wel opgegeven redenen niet zwaarwegend genoeg zijn.

Gedetailleerd toelichten

De kantonrechter toetst streng of het beding geldig is. Er moet sprake zijn van ‘specifieke werkzaamheden’ of een ‘specifieke functie’ die het beding nodig maken.

De kantonrechter vindt dat werkgever het ‘opgebouwde netwerk, marktgebied en de behoeften en werkwijze’ van werkgever had moeten onderbouwen (uitleggen). Ook ontbreekt een gedetailleerde omschrijving van de specifiek verworven kennis en kunde. De kosten van opleiding had werkgever voorts kunnen beschermen door een studiekostenbeding. Kortom, het beding is niet geldig. De zwaarwegende bedrijfsbelangen en de noodzaak van een concurrentiebeding zijn onvoldoende gemotiveerd.

De les? Toelichten en uitleggen! Algemene flarden tekst als ‘kennis van bedrijfsgevoelige informatie’ zijn niet genoeg (welke kennis precies?). Daarnaast geldt: als informatie beschermd moet worden, kan een geheimhoudingsbeding mogelijk volstaan. Zo niet, dan moet u(w werkgever) motiveren waarom niet. We zullen moeten afwachten of andere kantonrechters en hogere rechters net zo streng zijn en hoe het concurrentiebeding sinds 1 januari 2015 er dan wel uit moet zien.

Let overigens goed op: dit geldt niet alleen voor een concurrentiebeding. Op een relatiebeding is dit ook van toepassing. Een relatiebeding wordt door rechters op dezelfde manier getoetst.

De hele uitspraak lezen? Zie Rechtbank Amsterdam 23 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4864.

Voor meer informatie en vragen over een concurrentiebeding of arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Author: mr. A. Noest
Published: 2015.09.04

Lisserbroek – Lisse – Nieuw Vennep – Hillegom – Hoofddorp – Sassenheim – Voorhout – Noordwijkerhout – Noordwijk – Aalsmeer – Roelofarendsveen – Leimuiden – Haarlemmermeer – Oegstgeest – Heemstede – arbeidsrecht – advocaat – advocatenkantoor – concurrentiebeding – relatiebeding – WWZ – Wet Werk en Zekerheid

 

Verwante artikelen

Geen reacties toegestaan.