Overgewicht en ontslag

Wie te dik is, raakt zijn baan kwijt. Dat is de kern van een recente uitspraak van de kantonrechter. Gelukkig is dit niet de algemene regel. Integendeel, in beginsel mag een werkgever een werknemer niet ontslaan omdat de werknemer te kampen heeft met overgewicht. Sterker nog, werkgever moet er alles aan doen om de werknemer zo normaal mogelijk te kunnen laten werken. Dat overgewicht en ontslag soms toch hand in hand gaan, laat onderstaande uitspraak van de kantonrechter zien. 

Super morbide obesitas

Werknemer werkt als groepsleider in een kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Werknemer begeleidt groepjes van 4 à 5 kinderen.

Werknemer heeft al jaren problemen met zijn gewicht. Hij lijdt aan extreme zwaarlijvigheid, ook wel “super morbide obesitas” genoemd. Hij heeft een BMI van tenminste 69. Ter illustratie: een man van 38 jaar, 1,85 m lang en met een gewicht van 240 kg heeft een BMI van 70,1. Het gaat hier dus om zeer ernstig overgewicht.

Door zijn overgewicht is de mobiliteit van werknemer minimaal en is zijn conditie slecht. Hoewel het de bedoeling is dat hij met de kinderen naar het bos of de speeltuin gaat, is dat onmogelijk geworden. Werknemer kan de kinderen daarnaast niet stimuleren om te gaan voetballen of andere activiteiten te ondernemen.

Een goed werkgever biedt hulp

De werkgever heeft werknemer vanaf 2007 gewezen op zijn gewichtsprobleem. Werkgever heeft werknemer zelfs aangeboden om de kosten van behandeling door een psycholoog te vergoeden. Verder heeft werkgever aangeboden werknemer te coachen en ondersteunen tijdens het proces van afvallen. Een geweldig voorbeeld van goed werkgeverschap!

De jaren vliegen voorbij. Werkgever doet zijn best en begeleidt werknemer waar mogelijk. Desondanks valt werknemer niet af. Halverwege 2013 stelt werkgever een ultimatum: in november 2013 moet werknemer 80% van de bij zijn functie behorende activiteiten kunnen verrichten en vanaf januari 2014 alle activiteiten.

Overgewicht en ontslag

Werknemer slaagt er echter niet in om af te vallen. Vlak vóór de jaarwisseling verklaart de behandelend psycholoog bovendien “niet positief” te zijn over de voortgang. Werkgever besluit daarom het dienstverband van werknemer te beëindigen en vraagt de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter moet zich buigen over de vraag of overgewicht en ontslag samen kunnen gaan. Met andere woorden: kan een werknemer ontslagen worden vanwege zwaarlijvigheid?

Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

De kantonrechter stelt vast dat de extreme zwaarlijvigheid een chronische ziekte is in de zin van de wet. Werkgever moet daarom alle benodigde aanpassingen verrichten om werknemer te kunnen behouden. Het is immers verboden om werknemers met een chronische ziekte zoals extreme zwaarlijvigheid anders te behandelen dan slanke werknemers. Ontslag om die reden is verboden. In die zin gaan overgewicht en ontslag dan ook niet samen.

Uitzonderingen op de regel

Wel zijn hierop uitzonderingen mogelijk. In dit geval vindt de kantonrechter dat sprake is van zo’n uitzondering. Er is een situatie ontstaan waarin de werknemer niet meer kan voldoen aan de functie-eisen. Bovendien valt niet te verwachten dat daarin op korte termijn verandering zal komen. Werkgever heeft er alles aan gedaan om het gewicht van werknemer terug te dringen en is daarbij heel geduldig is geweest. In zo’n geval is het volgens de kantonrechter toch mogelijk een werknemer te ontslaan, zodat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt. Werknemer krijgt nog wel een kleine vergoeding mee.

Wilt u de hele uitspraak over overgewicht en ontslag lezen? Klik dan hier.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956.

Author: mr. Astrid Noest
Updated: August 27, 2014

Verwante artikelen

Nog geen reacties.

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.