Bedrijfsongeval of huis-tuin-en-keuken-ongeval?

Aansprakelijkheid van werkgevers na een bedrijfsongeval komt in mijn praktijk regelmatig voorbij. Hoewel we in Nederland geen overdreven Amerikaanse schadeclaims kennen, geven sommige zaken wel te denken. Wat vind u bijvoorbeeld van het volgende…

Bedrijfsongeval, val over stofzuigerslang

In februari van dit jaar oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden over het volgende bedrijfsongeval.

Een werknemer werkt als service-agent voor een autoverhuur bedrijf. Zijn werk bestaat uit het schoonmaken van huurauto’s. Op 13 februari 2008 (kunt u nagaan hoe lang de zaak al speelde!) moet werknemer een bestelbus schoonmaken. De werknemer doet dat buiten in de frisse lucht. Hij zet de auto half op de stoep en half op de openbare weg. Als hij de auto vervolgens gaat stofzuigen, gaat er iets mis. Wanneer hij achteruit de bestelbus uitstapt, stapt hij op de stofzuigerslang. Hij komt ten val op de stoeprand en landt daarbij op zijn rechterpols. De pols breekt en herstelt niet goed. De werknemer stelt zijn werkgever vervolgens aansprakelijk voor de schade die hij door het bedrijfsongeval lijdt.

Terecht? “Een ongeluk zit in een klein hoekje”, hoor ik u denken…

Specifieke stofzuiginstructies ter voorkoming bedrijfsongeval

De kantonrechter ziet het bedrijfsongeval als een “huis-, tuin- en keukenongeval”. De werkgever is volgens de kantonrechter dan ook niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

In hoger beroep denkt het Hof daar anders over. Het Hof concludeert dat de werkgever wel degelijk aansprakelijk is voor de schade die de werknemer als gevolg van het bedrijfsongeval lijdt. Volgens het Hof had de werkgever de werknemer namelijk instructies moeten geven over de manier waarop schoonmaakwerkzaamheden, inclusief stofzuigen, veilig kunnen worden uitgevoerd. Ook had de werkgever aanwijzingen moeten geven over de manier waarop de werkplek moet worden ingericht: bijvoorbeeld door werknemers verplicht te laten werken op een gelijke ondergrond (en dus niet schuin op de stoep). Hoeveel schade de werkgever moet vergoeden is niet bekend. Dat moet nog worden vastgesteld in een aparte procedure.

Werkgeversaansprakelijkheid

U ziet, ook voor “huis-, tuin- en keukenongevallen” kan een werknemer zijn werkgever soms met succes aanspreken. De wet zegt hierover dat een werkgever aansprakelijk is voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (een bedrijfsongeval). De werkgever moet dan wel een verwijt kunnen worden gemaakt: als de werkgever aantoont dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft gegeven om schade als gevolg van een bedrijfsongeval te voorkomen, is hij niet aansprakelijk. In dit geval had de werkgever geen (stofzuig)instructies gegeven en dat kwam hem duur te staan. Let op, alle omstandigheden spelen een rol. Een zorgvuldige afweging van de complete zaak is dan ook van groot belang!

Wist u dat werkgevers soms verplicht zijn een bedrijfsongeval te melden bij de Inspectie SZW? Lees hier meer over het melden van een bedrijfsongeval.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956.

Author: mr. Astrid Noest
Updated: 27 -06-2014

Verwante artikelen

0 Reacties

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.