Algemene voorwaarden van toepassing?

Het is schering en inslag, de hoeveelheid rechtspraak over algemene voorwaarden is werkelijk enorm! Bijna altijd gaat het over de vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn en of de gebruiker ervan er dus een beroep op kan doen. Kunt u volstaan met algemene voorwaarden op uw website of is er meer nodig?

Hoe zorgt u ervoor dat algemene voorwaarden van toepassing zijn?

Wanneer gelden de algemene voorwaarden nu precies? Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing? Wat moet u daarvoor doen? Moet u ze aan de wederpartij geven? Zo ja, hoe dan? Op papier? Online?

Dit is een bijzonder lastig vraagstuk en eerlijk gezegd is hier nauwelijks een zinnig antwoord op te geven. De wetgever heeft namelijk zitten slapen bij zijn laatste wetswijzigingen. Vanuit diverse hoeken, tot aan te Hoge Raad aan toe, is kritiek geuit op het systeem van de huidige algemene voorwaarden regeling.

Ook in mijn eigen praktijk komen geregeld vragen binnen over wat te doen met de “kleine lettertjes”. U moet er toch niet aan denken dat u volledig opdraait voor de schade van uw klant, omdat uw zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden niet van toepassing blijken te zijn (of, voor de juristen onder ons: vernietigbaar)?!

Ter hand stellen algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden begeeft u zich al gauw op glad ijs. Algemene voorwaarden zijn niet zomaar van toepassing. U moet ze eerst aan de wederpartij ter hand stellen of in elk geval de mogelijkheid bieden om ze eenvoudig te raadplegen.

Algemene voorwaarden op website voldoende?

Vaak worden algemene voorwaarden alleen nog maar op de website geplaatst. Iedereen kan ze daar immers bekijken toch? Helaas is dat niet altijd voldoende. Onderstaand schema biedt u wellicht meer houvast.

  1. Ik verricht diensten:U kunt volstaan met het beschikbaar stellen van uw algemene voorwaarden op uw website, bij voorkeur zijn de voorwaarden daar beschikbaar vóór het sluiten van de overeenkomst.
  2. Ik verricht geen diensten:
  • Als u offline contracteert, mag u de algemene voorwaarden online ter beschikking stellen, mits uw klant deze kan opslaan en printen. Daarnaast moet uw klant tijdig instemmen met het “slechts” digitaal ter beschikking stellen.
  • Als u online contracteert, mag u de algemene voorwaarden online ter beschikking stellen, mits uw klant deze kan opslaan en printen. Toestemming van de klant is hiervoor niet nodig.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

In alle gevallen geldt verder dat u in de overeenkomst zelf natuurlijk ook expliciet naar uw algemene voorwaarden moet verwijzen met de mededeling dat ze van toepassing zijn. Let wel op dat u naar het juiste webadres verwijst, dus naar: noestadvocatuur.nl/info/voorwaarden, en niet naar noestadvocatuur.nl! En ook: verwijs naar de juiste set algemene voorwaarden als u meerdere varianten heeft. Naar algemene voorwaarden verwijzen gaat nogal eens mis, dus let goed op!


Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuu
r.nl of 0252-864 956

Nog geen reacties.

Reactie achterlaten

U moet ingelogt zijn om reacties acher te laten.