Aannemers in de bouw zijn net als andere ZZP 'ers verplicht loonheffingen af te dragen. Denk daarbij aan loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. (meer…)...