Transitievergoeding

U heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief van uw ontslag bij uw werkgever ligt. Als uw arbeidsovereenkomst:

 • tenminste 24 maanden heeft geduurd

en:

 • door uw werkgever is opgezegd; of
 • op verzoek van uw werkgever is ontbonden door de kantonrechter; of
 • na afloop van de duur waarvoor uw arbeidsovereenkomst werd aangegaan, niet wordt verlengd.

Hoogte van de transitievergoeding

Over de hoogte van de transitievergoeding is al veel geschreven. Juist omdat hij zoveel lager is dan de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. U kunt uw vergoeding als volgt berekenen:

 • de eerste 120 maanden van uw dienstverband ontvangt u 1/6 maandloon per 6 gewerkte maanden;
 • na 120 maanden dienstverband ontvangt u ¼ maandloon per 6 gewerkte maanden.

De transitievergoeding is maximaal € 79.000 bruto (in 2018). Als u in een jaar meer dan € 79.000 bruto verdient, is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris.

Bij de berekening van het maandloon wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

In zeer uitzonderlijke gevallen zullen tot het maandloon worden gerekend: het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

Oudere werknemers

Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020. Bent u 50 jaar of ouder en heeft uw dienstverband tenminste 120 maanden geduurd? Dan kunt u uw vergoeding als volgt berekenen:

  • tot uw 50e verjaardag ontvangt u 1/6 maandloon per 6 gewerkte maanden;
  • na uw 50e verjaardag ontvangt u ½ maandloon per 6 gewerkte maanden.

Kleine werkgevers

De overgangsregeling voor oudere werknemers geldt niet voor kleine werkgevers. Het gaat om werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hadden.

Verrekening kosten

Opmerkelijk is dat uw werkgever door hem gemaakte kosten van de transitievergoeding mag aftrekken. Als uw werkgever aantoonbaar kosten heeft gemaakt bij het begeleiden naar een andere baan (bijv. met een outplacementtraject), dan mag uw werkgever die kosten verrekenen. Ook mag uw werkgever kosten aftrekken die tijdens het eindigen van het dienstverband zijn gemaakt om u breder inzetbaar te maken. Te denken valt aan bepaalde (om)scholingskosten.

Geen transitievergoeding

U heeft in sommige gevallen geen recht op een transitievergoeding. Dat is het geval als uw werkgever:

 • failliet is verklaard; of
 • surseance van betaling is verleend; of
 • op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Ook jongeren onder de 18 jaar die niet meer dan 12 uur gemiddeld per week werken, hebben geen recht op een transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor werknemers die vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen worden.

Onderhandelen over de transitievergoeding

Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om te blijven onderhandelen. De verwachting is dat in het nieuwe ontslagrecht meer dan voorheen zal worden onderhandeld.

 • Werkgevers

Het is in veel gevallen moeilijk om een werknemer via de kantonrechter te ontslaan. Ontbinding bij de kantonrechter komt er in de praktijk maar lastig doorheen. Zeker bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. U doet er goed aan om te onderhandelen als uw dossier over de betreffende werknemer niet puntgaaf in orde is.

Lees meer over onderhandelen voor werkgevers

 • Werknemers

Als uw werkgever een ‘dun’ dossier heeft en u wil ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (verschil van inzicht) of disfunctioneren, is het al gauw raadzaam om met uw werkgever te (laten) onderhandelen.

Lees meer over onderhandelen voor werknemers

Wilt u meer lezen over het ontslagrecht? Leest u dan hier verder.

Tags: transitievergoeding, arbeidsrecht, ontslag, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist, kantonrechtersformule, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergoeding, nieuw ontslagrecht, WWZ

Back to Top

Theo Stijsiger
Theo Stijsiger
Na 4 jaar bij mijn huidige werkgever actief geweest te zijn, kreeg ik geheel onverwacht te horen, dat de werkgever afscheid van mij wilde nemen. ...

meer

Patrick Leeuwenberg
Patrick LeeuwenbergKlusIT Computerverhuur
"Noest Advocatuur is een advocatenkantoor met veel ervaring in diverse rechtsgebieden. Ze controleren, adviseren, brengen aandachtspunten naar boven waar nodig. Voorkomen is beter dan genezen. ...

meer

Rinus de Hooge, RA
Rinus de Hooge, RA
Mrs. Astrid Noest assisted me when my employer stated their intent to make me redundant after many years of satisfactory service.As I also just buried ...

meer

Mark Lichtenbelt
Mark LichtenbeltLT Afbouw
Wij zijn voor een lastig conflict wat wij hadden met een onderaannemer met Astrid in aanraking gekomen. Zij heeft ons hierin een heel duidelijk advies ...

meer

W. Michael Wright, D.C.
W. Michael Wright, D.C.Chiropractie Wright
Astrid has helped me with two legal problems - 1 business related and 1 personal. In both instances she was very professional in dealing with ...

meer

Baukje van Bergen
Baukje van BergenRob Wijfje Heibedrijf
Wij zijn professioneel, efficiënt en goed geholpen. Noest advocatuur is duidelijk in wat ze voor ons kan betekenen en het prijskaartje wat er aan hangt. ...

meer

Tiziana Olivier
Tiziana OlivierTecTiz
Langs deze weg wil ik mijn waardering laten blijken over de diensten van Noest Advocatuur. Astrid Noest is een deskundige advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Haar ...

meer