Transitievergoeding

U heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief van uw ontslag bij uw werkgever ligt. Als uw arbeidsovereenkomst:

  • door uw werkgever is opgezegd; of
  • op verzoek van uw werkgever is ontbonden door de kantonrechter; of
  • na afloop niet wordt verlengd.

Hoogte van de transitievergoeding

Over de hoogte van de transitievergoeding is altijd veel te doen. Juist omdat hij zoveel lager is dan de vergoedingen op basis van de inmiddels stokoude kantonrechtersformule.

Hoe hoog is de transitievergoeding dan? U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag.

Voor een handige rekentool, klikt u hier.

De transitievergoeding is maximaal € 86.000 bruto (in 2022). Als u in een jaar meer dan € 86.000 bruto verdient, is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris.

Bij de berekening van het maandloon wordt uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantietoeslag, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding en een vaste ploegentoeslag.

In zeer uitzonderlijke gevallen zullen tot het maandloon worden gerekend: het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage in de zorgverzekeringspremie en incidentele en niet overeengekomen looncomponenten.

Geen transitievergoeding

U heeft in sommige gevallen geen recht op een transitievergoeding. Dat is het geval als uw werkgever:

  • failliet is verklaard; of
  • surseance van betaling is verleend; of
  • op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Ook jongeren onder de 18 jaar die niet meer dan 12 uur gemiddeld per week werken, hebben geen recht op een transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor werknemers die vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd ontslagen worden.

Onderhandelen over de transitievergoeding

Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om te blijven onderhandelen. De verwachting is dat in het nieuwe ontslagrecht meer dan voorheen zal worden onderhandeld.

  • Werkgevers

Het is in veel gevallen moeilijk om een werknemer via de kantonrechter te ontslaan. Ontbinding bij de kantonrechter komt er in de praktijk maar lastig doorheen. Zeker bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. U doet er goed aan om te onderhandelen als uw dossier over de betreffende werknemer niet puntgaaf in orde is.

Lees meer over onderhandelen voor werkgevers.

  • Werknemers

Als uw werkgever een ‘dun’ dossier heeft en u wil ontslaan vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (verschil van inzicht) of disfunctioneren, is het al gauw raadzaam om met uw werkgever te (laten) onderhandelen.

Lees meer over onderhandelen voor werknemers.

Wilt u meer lezen over het ontslagrecht? Leest u dan hier verder.

Tags: transitievergoeding, arbeidsrecht, ontslag, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist, kantonrechtersformule, vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergoeding, nieuw ontslagrecht, WWZ