Werkgeversaansprakelijkheid

Een bedrijfsongeval is vervelend voor zowel werknemer als voor werkgever. Vaak is sprake van letsel. Ernstig of matig letsel, ingrijpend is het voor alle betrokkenen. Juridische rompslomp kunt u er eigenlijk niet bij hebben, maar in sommige gevallen ontkomt u er gewoon niet aan. Noest Advocatuur kan u dan helpen.

Werkgever

Als werkgever heeft u de plicht om te zorgen voor de veiligheid van uw werknemer. De plicht om een veilige werkomgeving te creëren gaat heel ver. Hoewel u als werkgever alleen aansprakelijk bent als u uw zorgplicht heeft geschonden, kunt u het in de praktijk bijna nooit goed doen. U moet eindeloos instructies geven, waarschuwen voor gevaren en ver vooruit denken om risico’s in kaart te kunnen brengen. Doet u dat niet, dan loopt u tegen werkgeversaansprakelijkheid aan. Er is haast geen beginnen aan en veel werkgevers betalen daarvan vroeg of laat de prijs.

Werknemer

Als u werknemer bent, zit u met de schade en dat kan vervelend of zelfs zeer ernstig zijn. Vooral als u letselschade heeft, zijn de gevolgen soms even niet te overzien. U bent er dan juist erg blij mee dat uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk is voor uw schade. U kunt uw schade in veel gevallen zonder al te veel moeite op uw werkgever verhalen. Bij werkgeversaansprakelijkheid hoeft u in principe alleen te stellen en te bewijzen dat u schade heeft geleden bij de uitvoering van uw werkzaamheden. Het is dan vervolgens aan uw werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Kan hij dat niet bewijzen, dan staat werkgeversaansprakelijkheid in beginsel vast.

Geen aansprakelijkheid

Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeval overkomt waardoor schade wordt geleden, is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Alleen als de werkgever aantoont aan zijn zorgvuldigheidsverplichtingen ten opzichte van de werknemer te hebben voldaan, gaat hij ‘vrijuit’. Als werkgever bent u evenmin aansprakelijk als blijkt dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid (eigen schuld) van de werknemer zelf.

Voorbeelden uit de praktijk

Wat kunnen wij voor u doen?

In zaken over werkgeversaansprakelijkheid wordt geadviseerd en geprocedeerd. Vaak kan met onderhandelen een schikking worden getroffen, maar dat gebeurt natuurlijk alleen als de werkgeversaansprakelijkheid al vast staat. Als niet duidelijk is of de werkgever aansprakelijk is, raken partijen nogal eens verzeild in een juridische procedure. In die procedure kunnen wij u volledig bijstaan. De kosten worden in de meeste gevallen volledig door de verzekeraar (van de werkgever) vergoed, mits aansprakelijkheid komt vast te staan.

Voor meer informatie en vragen over werkgeversaansprakelijkheid of arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat mr. Astrid Noest via a.noest@noestadvocatuur.nl of via 0252-864 956 / 06-21 89 61 71. 

Tags: arbeidsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist