Billijke vergoeding

Na een ontslag heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. Hij heeft dat recht al vanaf de eerste dag dat hij heeft gewerkt. Ingeval van ernstig verwijtbaar handelen werkgever, heeft werknemer ook recht op een billijke vergoeding. Die billijke vergoeding komt dan bovenop de transitievergoeding.

Hoe hoog de billijke vergoeding is, weet niemand precies. De vergoeding wordt niet o.b.v. een vaste formule berekend. Het is aan de kantonrechter om die vergoeding vast te stellen. Hij houdt daarbij rekening met de aard en ernst van het handelen van werkgever en in beperkte mate ook met de gevolgen voor de werknemer.

Overigens is van ernstig verwijtbaar handelen werkgever niet snel sprake. Er wordt wel van een “muizengaatje” gesproken: alleen in uitzonderlijke gevallen is sprake van zodanig ernstige verwijtbaarheid dat werknemer met succes aanspraak kan maken op een billijke vergoeding.

Een voorbeeld van een zaak waarin een billijke vergoeding werd toegekend, kunt u lezen in mijn artikel: Ernstig verwijtbaar handelen werkgever en billijke vergoeding. Nog een voorbeeld vind u hier: Billijke vergoeding: Waarom? Wanneer? En hoeveel?