Beëindigingsovereenkomst

Heeft u een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat u het beste kunt doen. Kan ik de overeenkomst tekenen? Zijn de voorwaarden redelijk? Krijg ik wel WW als ik teken? Wat gebeurt er als ik niet teken? Ik ben ziek, is dat een probleem? Het is logisch dat u veel vragen heeft als uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst heeft gegeven. Noest Advocatuur kan u helpen. Niet alleen helpt zij u de beëindigingsovereenkomst te begrijpen. Zij kan u ook adviseren bij de beslissing om de overeenkomst al dan niet te tekenen. Natuurlijk kan zij u daarnaast helpen bij eventuele onderhandelingen over de voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In Nederland kan ontslag op verschillende manier plaatsvinden. De werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning aanvragen bij UWV en u daarna ontslaan. Ook kan hij aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is dan de kantonrechter die beslist of u ontslagen wordt. In veel gevallen gaat het anders: werkgever en werknemer zijn het (min of meer) eens over het ontslag en spreken af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De voorwaarden van het ontslag zetten zij dan in een beëindigingsovereenkomst. De beëindigingsovereenkomst wordt ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Dat is verwarrend, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

In de beëindigingsovereenkomst staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?
 • Krijgt de werknemer een ontslagvergoeding?
 • Tot wanneer krijgt de werknemer het loon doorbetaald?
 • Worden evt. bonussen nog uitgekeerd?
 • Heeft de werknemer nog vakantiedagen en wat gebeurt daarmee?
 • Wat gebeurt er met een eventueel concurrentiebeding?
 • Vergoedt de werkgever de evt. advocaatkosten?

Beëindigingsovereenkomst en WW

Het is erg belangrijk om de beëindigingsovereenkomst kritisch te bekijken. De beëindigingsovereenkomst moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om later een WW-uitkering te kunnen krijgen. Zo moet er in elk geval in staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Als u zelf ontslag neemt, wordt de uitkering immers geweigerd. Noest Advocatuur helpt u graag op weg naar een “WW-veilige” beëindigingsovereenkomst.

Beëindigingsovereenkomst en ziekte

Als u ziek bent, is het niet altijd mogelijk om een beëindigingsovereenkomst te tekenen. Het is in elk geval een probleem als u nog ziek gemeld bent op het moment dat u uit dienst gaat. Als u een beëindigingsovereenkomst heeft getekend en u gaat vervolgens ziek uit dient, dan wordt uw Ziektewetuitkering namelijk geweigerd. U heeft dan een zogenaamde “benadelingshandeling” gepleegd. Vaak is het wel mogelijk om tijdens ziekte te vertrekken met een beëindigingsovereenkomst, maar daarbij is goed advies van groot belang. Zeker bij ziekte is het dus raadzaam om een advocaat naar de beëindigingsovereenkomst en uw persoonlijke omstandigheden te laten kijken.

Bijzondere regels van de beëindigingsovereenkomst

De beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst heeft een bijzondere plaats in het ontslagrecht. In de wet heeft deze overeenkomst een eigen plekje. Daarbij geldt een aantal bijzondere regels.

 • Schriftelijk

In de wet is opgenomen dat een ontslag met wederzijds goedvinden alleen schriftelijk kan plaatsvinden. Als u met uw werkgever wilt afspreken dat uw arbeidsovereenkomst eindigt, moet u dus altijd een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst (laten) opstellen.

 • Bedenktijd

Zodra u het met uw werkgever eens geworden bent en de overeenkomst is getekend, heeft u nog bedenktijd. Met andere woorden, u kunt er nog onderuit. U kunt de beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen nadat u de overeenkomst bent aangegaan ontbinden. Daarbij hoeft u geen redenen op te geven. Voldoende is dat u schriftelijk aan uw werkgever te kennen geeft dat u de beëindigingsovereenkomst ontbindt.

 • Meldingsplicht werkgever

Uw werkgever moet in de beëindigingsovereenkomst vermelden dat u het recht heeft om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Doet uw werkgever dat niet, dan heeft u zelfs 21 dagen de tijd om te mogen ontbinden.

 • Opvolgende beëindigingsovereenkomst

Als u in de afgelopen 6 maanden al eerder een beëindigingsovereenkomst met uw werkgever heeft gesloten en die heeft ontbonden, kunt u niet nog eens gebruik maken van uw herroepingsrecht. De termijn van 6 maanden gaat lopen op het moment van de laatste ontbinding.

De kosten van een advocaat

Als u een beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen, is het altijd raadzaam om een advocaat naar de overeenkomst te laten kijken. Zo weet u niet alleen of u een goede “deal” sluit met uw werkgever, u weet ook of uw uitkering straks veilig is. In deze tijden ligt een nieuwe baan immers niet altijd direct voor het oprapen. De kosten van de advocaat worden vaak geheel of gedeeltelijk door de werkgever vergoed.

Beëindigingsovereenkomst beoordelen € 400,–

Wilt u alleen weten of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de eisen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van WW? Of wilt u gewoon weten of de beëindigingsovereenkomst juridisch klopt? U kunt er dan voor kiezen om de beëindigingsovereenkomst alleen te laten beoordelen, zonder verdere gesprekken en onderhandelingen en zonder uw arbeidsovereenkomst en salarisstrook te laten checken. Heet gaat hier om een zogenaamde quick scan. U kunt de beëindigingsovereenkomst dan desgewenst per mail aan ons toesturen. Wij beoordelen de overeenkomst en u krijgt binnen twee werkdagen een reactie.

Advies € 500,–

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld of de aangeboden ontslagvergoeding wel redelijk is of wat uw werkgever bedoelt met “finale kwijting”? Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op meer en hoeveel dan? Of er nog ruimte is voor onderhandelingen bijvoorbeeld? Komt u dan even langs en vertelt u uw verhaal. U krijgt dan een uitgebreid advies over de mogelijkheden in uw specifieke geval.

Bemiddeling en onderhandelingen € 1.400,–

Vaak is de beëindigingsovereenkomst die u van uw werkgever krijgt niet meer dan een “openingsbod”. Een stel voorwaarden die nog ruimte voor onderhandeling bieden. Zeker als zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan het heel aantrekkelijk zijn om de onderhandelingen aan te gaan. Noest Advocatuur kan dit hele traject, tot aan de definitieve overeenkomst, voor u uit handen nemen. Zij onderhandelt met uw werkgever en begeleidt u naar een mooi resultaat. Vaak worden deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw werkgever vergoed. Dat is dan onderdeel van de onderhandelingen.

Verweer UWV € 2.000,–

Als uw werkgever geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de vaststellingsovereenkomst, zal uw werkgever in sommige gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als het UWV toestemming geeft voor het ontslag, mag uw werkgever u ontslaan. De UWV procedure wordt gekozen als het gaat om bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat het UWV nooit een ontslagvergoeding aan werknemers toekent, is het des te belangrijker dat u goed verweer voert tegen het gevraagde ontslag. Noest Advocatuur kan dat voor u doen. Zij voert het verweer op papier en als er een hoorzitting komt, staat zij u bij.

Ontbindingsprocedure kantonrechter 3.000,–

Als uw werkgever geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de beëindigingsovereenkomst, zal uw werkgever in sommige gevallen naar de kantonrechter stappen. Uw werkgever vraagt de kantonrechter dan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U moet dan verweer voeren. Noest Advocatuur kan u bijstaan in deze procedure. Zij stelt een verweerschrift op en staat u bij op de zitting bij de kantonrechter. Zij zal proberen uw ontslag te voorkomen. Als de kantonrechter toch ontbindt, zal zij ervoor zorgen dat u een zo hoog mogelijke vergoeding meekrijgt.

Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW. Kosten die Noest Advocatuur namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan deurwaarderskosten, kosten aan gerechtelijke instanties (griffierechten), kosten van getuigen en deskundigen en kosten van het opvragen van gegevens bij het Kadaster of bij de Kamer de Koophandel.

Tags: beëindigingsovereenkomst, arbeidsrecht, ontslag, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialist