Orde van Advocaten

Openbare en publiekelijke bekendmaking van rechtsgebiedenregistratie

ex artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

  Mw. mr. A. (Astrid) Noest heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien (10) opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Mrs. A. (Astrid) Noest has registered the following legal practice area in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): employment law.

Based on this registration, she is required to obtain ten (10) training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.