Onderhandelen voor werkgevers…

Hoewel de wetgever het ontslagrecht een aantal jaren geleden nog eenvoudiger wilde maken, is het dat niet geworden. Nieuwe wijzigingen in het ontslagrecht staan voor de deur.

Het is in veel gevallen moeilijker om een werknemer te ontslaan. Ontbinding bij de kantonrechter is moeilijk te bewerkstellingen en komt steeds minder voor. Zeker bij een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren. U doet er goed aan om te onderhandelen als uw dossier over de betreffende werknemer niet puntgaaf in orde is. U heeft dan een goed voorstel nodig. Het voorstel begint bij een degelijke vaststellingsovereenkomst.

Onderhandelen voor werkgevers: een must in het ontslagrecht

Als werkgever moet u van goede huize komen om de verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren (incl. behoorlijk verbetertraject!) aan te tonen. Kunt u dat niet (volledig) en komt u met een “dun” dossier? Dan zal de kantonrechter waarschijnlijk niet ontbinden, waar hij dat voorheen wel had gedaan. De kantonrechter kan uw eventuele “dunne dossier” voor de werknemer niet compenseren met een hogere vergoeding. De kantonrechter is nu gebonden aan de transitievergoeding. Die moet hij meegeven en die vergoeding is niet bepaald royaal. De kantonrechter zal dus alleen ontbinden als er echt iets aan de hand is en de arbeidsovereenkomst echt niet langer kan voortduren.

Als werkgever doet u er dus goed aan om de kantonrechter te ontwijken als uw dossier niet piekfijn in orde is. In dat geval is onderhandelen voor werkgevers een goede optie.

U zult in de praktijk vooral onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding en daarmee afwijken van de transitievergoeding. Uiteindelijk kunt u de afspraken vastleggen in een goede vaststellingsovereenkomst.

14 dagen bedenktijd en meer regels

Als u met uw werknemer gaat onderhandelen en de resultaten daarvan in een vaststellingsovereenkomst vastlegt, is het belangrijk dat u o.a. rekening houdt met de bedenktijd voor de werknemer. De werknemer kan in het nieuwe ontslagrecht binnen 14 dagen na ondertekening van de deal af. Het is van groot belang dat u daarvan ook melding maakt in de vaststellingsovereenkomst. Doet u dat niet, dan heeft dat nadelige gevolgen voor u.

Naast de bedenktijd zijn er nog andere zaken die u absoluut niet moet vergeten te vermelden. Het is dan ook raadzaam om uw vaststellingsovereenkomst door een ervaren arbeidsrechtspecialist te laten beoordelen voordat u die aan uw werknemer voorlegt.

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?
  • Krijgt de werknemer een ontslagvergoeding?
  • Tot wanneer krijgt de werknemer het loon doorbetaald?
  • Worden evt. bonussen nog uitgekeerd?
  • Heeft de werknemer nog vakantiedagen en wat gebeurt daarmee?
  • Wat gebeurt er met een eventueel concurrentiebeding?
  • Vergoedt de werkgever de evt. advocaatkosten?

Vaststellingsovereenkomst en WW

Het is vooral voor werknemers erg belangrijk om de vaststellingsovereenkomst kritisch te bekijken. De meeste werknemers laten deze dan ook beoordelen door een advocaat. De vaststellingsovereenkomst moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om later een WW-uitkering te kunnen krijgen. Zo moet er in elk geval in staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Als uw werknemer zelf ontslag neemt, wordt de uitkering immers geweigerd. Noest Advocatuur helpt u graag op weg naar een “WW-veilige” vaststellingsovereenkomst. Zonder WW-veilige overeenkomst, zal uw werknemer immers niet tekenen.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

Als uw werknemer ziek is, denkt u misschien dat het niet mogelijk is om een vaststellingsovereenkomst voor te leggen. Gelukkig zijn er in de praktijk wel degelijk mogelijkheden. Vaak is het wel degelijk mogelijk om een werknemer tijdens ziekte te laten afvloeien met een vaststellingsovereenkomst, maar daarbij is goed advies van groot belang.

Wat Noest Advocatuur voor u kan betekenen

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij het opstellen van een passend voorstel, een vaststellingsovereenkomst en bij het voeren van de onderhandelingen met uw werknemer? Noest Advocatuur is zeer ervaren in het onderhandelen voor werkgevers met werknemers.

Neem vrijblijvend contact op met mr. Astrid Noest via 06-21 89 61 71 of 0252-864 945. U kunt ook mailen met info@noestadvocatuur.nl. Maakt u liever direct een afspraak? Dat kan heel gemakkelijk via de website.

Tags: transitievergoeding, arbeidsrecht, ontslag, ontslagadvocaat, arbeidsrechtspecialistvaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, ontslagvergoeding, ontslagrecht, WWZ