Algemene voorwaarden

SvdV20130726-175Op alle diensten van Noest Advocatuur zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55086306. U kunt de Algemene voorwaarden ook downloaden.

Andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van aansprakelijkheid van Noest Advocatuur is deze beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Noest Advocatuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Noest Advocatuur komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Klachten

Hoewel wij ons uiterste best doen voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening, kunnen klachten niet altijd worden voorkomen. Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u die indienen bij mr. A. Noest.

Onze kantoorklachtenregeling vindt u hier: Kantoorklachtenregeling Noest Advocatuur.