Beëindigingsovereenkomst nodig of ontvangen?

Bent u werknemer en heeft een beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Of bent u werkgever en heeft u een beëindigingsovereenkomst nodig? Wij helpen u graag.

Werknemer

Als werknemer vraagt u zich waarschijnlijk af wat u het beste kunt doen. Kan ik de overeenkomst tekenen? Zijn de voorwaarden redelijk? Krijg ik wel WW als ik teken? Wat gebeurt er als ik niet teken? Ik ben ziek, is dat een probleem?

Werkgever

Voor de werkgever biedt de beëindigingsovereenkomst een uitweg uit een onplezierige situatie: een arbeidsconflict, een langdurig zieke werknemer, tegenvallende bedrijfsresultaten… Allemaal situaties waarin u mogelijk afscheid wilt nemen van uw personeel. Een beëindigingsovereenkomst is dan een snelle en relatief eenvoudige manier om tot ontslag over te gaan.

Advies en onderhandelingen

Het is logisch dat u beiden veel vragen heeft rondom de beëindigingsovereenkomst. Noest Advocatuur kan u helpen. Niet alleen helpt zij u de beëindigingsovereenkomst te begrijpen. Zij helpt werkgevers een passend voorstel te doen en adviseert werknemers bij de beslissing om de overeenkomst al dan niet te tekenen. Natuurlijk kan zij daarnaast helpen bij eventuele onderhandelingen over de voorwaarden in de beëindigingsovereenkomst.

Onderhandelen voor werknemers…
Onderhandelen voor werkgevers…

Ontslag met wederzijds goedvinden

In Nederland kan ontslag op verschillende manier plaatsvinden. De werkgever kan bijvoorbeeld een ontslagvergunning aanvragen bij UWV en de werknemer daarna ontslaan. Ook kan hij aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het is dan de kantonrechter die beslist of de werknemer ontslagen wordt.

In veel gevallen gaat het anders: werkgever en werknemer zijn het (min of meer) eens over het ontslag en spreken af dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De voorwaarden van het ontslag zetten zij dan in een overeenkomst. De beëindigingsovereenkomst wordt ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Dat is verwarrend, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

Wat staat er in de beëindigingsovereenkomst?

In de beëindigingsovereenkomst staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?
  • Krijgt de werknemer een ontslagvergoeding?
  • Tot wanneer krijgt de werknemer het loon doorbetaald?
  • Worden evt. bonussen nog uitgekeerd?
  • Heeft de werknemer nog vakantiedagen en wat gebeurt daarmee?
  • Wat gebeurt er met een eventueel concurrentiebeding?
  • Vergoedt de werkgever de evt. advocaatkosten?

beëindigingsovereenkomst en WW

Het is erg belangrijk om de beëindigingsovereenkomst kritisch te bekijken. De beëindigingsovereenkomst moet namelijk aan een aantal eisen voldoen om later een WW-uitkering te kunnen krijgen. Zo moet er in elk geval in staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Als de werknemer zelf ontslag neemt, wordt de uitkering immers geweigerd. Noest Advocatuur helpt u graag op weg naar een “WW-veilige” vaststellingsovereenkomst. Dit is namelijk in het belang van werkgever en werknemer.

Beëindigingsovereenkomst en ziekte

Als de werknemer ziek is, is het niet altijd mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Het is in elk geval een probleem als de werknemer nog ziek gemeld is op het moment dat hij uit dienst gaat. Als de werknemer een vaststellingsovereenkomst heeft getekend en hij gaat vervolgens ziek uit dient, dan wordt de Ziektewetuitkering namelijk geweigerd. De werknemer heeft dan een zogenaamde “benadelingshandeling” gepleegd.

Vaak is het wel mogelijk om tijdens ziekte te vertrekken met een beëindigingsovereenkomst, maar daarbij is goed advies van groot belang. Voor werkgevers kan een werknemer die ziek uit dienst gaat of zich na korte tijd opnieuw ziek meldt een grote kostenpost vormen! Pas hiermee dus op. Bij ziekte is het dus raadzaam om een advocaat naar de beëindigingsovereenkomst en alle omstandigheden daar omheen te laten kijken.

De kosten van een advocaat : voor werknemers

Als u een beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen, is het altijd raadzaam om een advocaat naar de overeenkomst te laten kijken. Zo weet u niet alleen of u een goede “deal” sluit met uw werkgever, u weet ook of uw uitkering straks veilig is. In deze tijden ligt een nieuwe baan immers niet altijd direct voor het oprapen.

De kosten van de advocaat worden vaak geheel of gedeeltelijk door de werkgever vergoed.

Beëindigingsovereenkomst beoordelen € 350,–

Wilt u alleen weten of uw overeenkomst voldoet aan de eisen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van WW? Of wilt u gewoon weten of de beëindigingsovereenkomst juridisch klopt? U kunt er dan voor kiezen om de overeenkomst alleen te laten beoordelen, zonder verdere gesprekken en onderhandelingen. U kunt de beëindigingsovereenkomst dan desgewenst per mail aan ons toesturen, samen met een recente salarisstrook. Wij beoordelen de overeenkomst en u krijgt binnen twee werkdagen een reactie.

Advies € 500,–

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld of de aangeboden ontslagvergoeding wel redelijk is of wat uw werkgever bedoelt met “finale kwijting”? Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op meer en hoeveel dan? Of er nog ruimte is voor onderhandelingen bijvoorbeeld? Komt u dan even langs en vertelt u uw verhaal. U krijgt dan een uitgebreid advies over de mogelijkheden in uw specifieke geval.

Bemiddeling en onderhandelingen € 1.350,–

Vaak is de vaststellingsovereenkomst die u van uw werkgever krijgt niet meer dan een “openingsbod”. Een stel voorwaarden die nog ruimte voor onderhandeling bieden. Zeker als zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan het heel aantrekkelijk zijn om de onderhandelingen aan te gaan. Noest Advocatuur kan dit hele traject, tot aan de definitieve overeenkomst, voor u uit handen nemen. Zij onderhandelt met uw werkgever en begeleidt u naar een mooi resultaat. Vaak worden deze kosten geheel of gedeeltelijk door uw werkgever vergoed. Dat is dan onderdeel van de onderhandelingen.

Verweer UWV € 1.750,–

Als uw werkgever geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de beëindigingsovereenkomst, zal uw werkgever in sommige gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als het UWV toestemming geeft voor het ontslag, mag uw werkgever u ontslaan. De UWV procedure wordt gekozen als het gaat om bedrijfseconomische omstandigheden. Omdat het UWV nooit een ontslagvergoeding aan werknemers toekent, is het des te belangrijker dat u goed verweer voert tegen het gevraagde ontslag. Noest Advocatuur kan dat voor u doen. Zij voert het verweer op papier en als er een hoorzitting komt, staat zij u bij.

Ontbindingsprocedure kantonrechter 2.750,–

Als uw werkgever geen goed voorstel doet in de beëindigingsovereenkomst of als u om andere redenen niet akkoord wilt gaan met de beëindigingsovereenkomst, zal uw werkgever in sommige gevallen naar de kantonrechter stappen. Uw werkgever vraagt de kantonrechter dan om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U moet dan verweer voeren. Noest Advocatuur kan u bijstaan in deze procedure. Zij stelt een verweerschrift op en staat u bij op de zitting bij de kantonrechter. Zij zal proberen uw ontslag te voorkomen. Als de kantonrechter toch ontbindt, zal zij ervoor zorgen dat u een zo hoog mogelijke vergoeding meekrijgt.

De kosten van een advocaat : voor werkgevers

Voor werkgevers gelden ongeveer dezelfde tarieven. U kunt bovenstaande daarom als richtlijn aanhouden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen de kosten echter hoger of zelfs lager uitvallen. Neemt u gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie en/of een offerte op maat.

Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW. Kosten die Noest Advocatuur namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat en zonder opslag in rekening gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan deurwaarderskosten, kosten aan gerechtelijke instanties (griffierechten), kosten van getuigen en deskundigen en kosten van het opvragen van gegevens bij het Kadaster of bij de Kamer de Koophandel.

Tags:
vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst, arbeidsrecht, ontslag, advocaat Lisse, advocaat Nieuw Vennep, advocaat Hoofddorp, advocaat Noordwijkerhout, advocaat Hillegom, advocaat Aalsmeer, advocaat Lisserbroek, advocaat Sassenheim, advocaat Sassenheim, advocaat Voorhout, advocaat Noordwijk, advocaat Roelofarendsveen, advocaat Oegstgeest, advocaat Leimuiden, advocaat Heemstede, advocaat Haarlemmermeer